statystyki

Wszystko o emeryturach i rentach funkcjonariuszy służb mundurowychWszystko o emeryturach i rentach funkcjonariuszy służb mundurowych
Funkcjonariusze mundurowi przechodzą na emeryturę na innych zasadach niż cywile. Ze świadczenia mogą skorzystać bez względu na wiek już po 15 latach służby. Jeśli w trakcie służby lub w określonym okresie po jej zakończeniu ich stan zdrowia pogorszy się, mogą starać się o policyjną rentę inwalidzką, która może być wyższa niż przysługująca im emerytura.

Publikacja: 11 lipca 2011, 12:23 Aktualizacja: 23 marca 2012, 13:12

e-Poradnik: Wszystko o emeryturach i rentach funkcjonariuszy służb mundurowych

e-Poradnik: Wszystko o emeryturach i rentach funkcjonariuszy służb mundurowych

- Kto ma prawo do emerytury mundurowej
- Od czego zależy wysokość otrzymywanego świadczenia
- Kto może liczyć na wyższą emeryturę
- Kiedy można wystąpić o podwyższenie pobieranej już emerytury
- Kiedy świadczenie jest zawieszane, a kiedy wypłacane w niższej wysokości
- Jakie prawa ma funkcjonariusz zwolniony ze służby przed nabyciem uprawnień emerytalnych
- Kto może się ubiegać o rentę inwalidzką i w jakiej wysokości

Zapytaj o licencje

e-booki